Odborné komise při České slévárenské společnosti, z.s.

01 – OK pro formovací materiály
Předseda: Ing. Jiří Pazderka
02 – OK pro litinu s lupínkovým grafitem
Předseda: Ing. Marco Kyncl
03 – OK pro litinu s kuličkovým grafitem
Předseda: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
04 – OK Výroba oceli na ingoty a odlitky
Předseda: Ing. Martin Balcar, Ph.D.
05 – OK technologická
Předseda: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
06 – OK pro lití pod tlakem (Odkaz na oficiální www stránku OK pro lití pod tlakem)
Předseda: Ing. Václav Krňávek
07 – OK pro neželezné kovy (Odkaz na oficiální www stránku OK pro neželezné kovy)
Předseda: Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.
10 – OK pro životní prostředí
Předseda: Ing. Vladimír Bláha
11 – OK pro přesné lití
Předseda: funkce neobsazena
13 – OK pro historii slévárenství a umělecké lití
Předseda: Ing. Martin Mrázek, Ph.D.
14 – OK ekonomická (Odkaz na oficiální www stránku OK ekonomické)
Předseda: funkce neobsazena
15 – OK pro informatiku a automatizaci
Předseda: doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.