Dozorčí rada zvolená na valné hromadě ČSS v roce 2019 na dvouleté funkční období

Předseda:Ing. Zdeněk Ondráčekdůchodce
Místopředseda:Miroslav Herzándůchodce
Člen:Ing. Vítězslav Pernica, Ph.DVUT, FSI, odbor slévárenství, Brno