Členové

Do vyhledávacího políčka vložte své ID (členské číslo) a stiskněte Hledat.

  • Členové ČSS

    ID:

       

    Poplatek:


Databáze členů byla aktualizována ke dni 20.4.2022.

Vážení členové České slévárenské společnosti,

dovolujeme si vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků, které je třeba uhradit vždy do 31. března v příslušném kalendářním roce. Pozdější úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %. Členské příspěvky uhraďte nejlépe přímým bankovním převodem na účet České slévárenské společnosti u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti. Členské příspěvky lze uhradit také poštovní poukázkou, pro kterou platí následující zásady stanovené Českou poštou:

  • v dělených bílých okénkách se mohou používat pouze číslice, v údaji Kč navíc znak „=“, který se píše před částku. Místo pro haléře se doplňuje nulami. Jiné znaky nelze používat!
  • K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy.
  • V okénku V. symbol uveďte vaše členské číslo.

Výše členských příspěvků za kalendářní rok 2021 zůstává beze změn a činí:

Kč 100,-Individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce).

Variabilním symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti.
Kč 100,-Výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena Společnosti

Variabilním symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti.
Kč 200,-Výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR.

Variabilním symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti.
Kč 300,-Individuální zahraniční člen.

Variabilním symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti.