Výkonný výbor zvolený na valné hromadě ČSS v roce 2017 na dvouleté funkční období

Předseda:Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Místopředsedové:Ing. Jan Tolardůchodce
Ing. Pavel Fila, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Hospodářka:Ing. Veronika Pazderková, Ph.D.Ernst Leopold s.r.o., Blansko
Člen předsednictva:Ing. Ivo Lána, Ph.D.Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
Členové pléna:Ing. Martin Balcar, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.ČVUT Praha, FS, Ústav strojírenské technologie
Ing. Jan Čech, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Ing. Josef HavrdaSlévárna s.r.o., Nové Město nad Metují
Miroslav Herzándůchodce
Ing. Ivana KroupováVŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.AGMA Praha, a.s.
Ing. Jan ŠlajsMETOS v.o.s. Chrudim
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. VUT, FSI, odbor slévárenství, Brno