Výkonný výbor zvolený na valné hromadě ČSS v roce 2019 na dvouleté funkční období

Předseda:Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Místopředsedové:Ing. Jan Tolardůchodce
Ing. Martin Balcar, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Hospodářka:Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
Člen předsednictva:Ing. Ivo Lána, Ph.D.Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
Členové pléna:Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.ČVUT Praha, FS, Ústav strojírenské technologie
Ing. Jan Čech, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Ing. Pavel Fila, Ph.D.ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
Ing. Josef HavrdaSlévárna s.r.o., Nové Město nad Metují
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.VUT, FSI, odbor slévárenství, Brno
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.AGMA Praha, a.s.
Petr RohrerFORMSERVIS, spol. s r.o., Brno
Ing. Jan ŠlajsMETOS v.o.s. Chrudim
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. VUT, FSI, odbor slévárenství, Brno