Rada starších slévačů

Tajemník

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. | +420 732 662 866 | jsenberger@seznam.cz

Zaměření RSS, hlavní předmět činnosti, cíle

Rada starších slevačů slouží k pravidelnému setkávání zájemců o slévárenství. Členové jsou zejména z Brna a okolí. Námětem setkávání je historie slévárenství, ale také informace o jeho současném stavu. Náplň setkávání si organizují členové podle svých zájmů. Zasedání zahajujeme obvykle referátem na zajímavé téma, a to nejen z oblasti slévárenství, ale i z brněnské kultury, obecné historie nebo zajímavostí z přírody. Zajímavé jsou zkušenosti, které členové získali v zahraničí, a to nejen ve slévárnách. Po referátu následuje diskuze zprvu řízená, posléze se diskutuje o čemkoliv.

Frekvence setkávání/zasedání

Setkáváme se obvykle první středu v měsíci vyjma července a srpna v 16 hodin v Restauraci na správném místě.

Další aktivity

Podle zájmu se také setkáváme v některé ze sléváren v Brně a okolí, Technickém muzeu nebo na VUT v Brně.

Poznámky

Každý člen má právo dostávat pozvánky na zasedání a zasedání se zúčastňovat. Povinnosti má jen tajemník, a to pozvánky rozesílat.