Členové

Dovolujeme si upozornit, že termín pro zaplacení členského příspěvku na rok 2020 uplynul 31.3.2020. Databáze členů byla aktualizována ke dni 12.10.2020.

Do vyhledávacího políčka vložte své ID (členské číslo) a stiskněte Hledat.

  • Členové ČSS

    ID:

       

    Poplatek:


Vzhledem k tomu, že loňským rokem skončila platnost dosavadních členských průkazů, sekretariát České slévárenské společnosti vystavuje všem, kteří uhradí členský příspěvek na rok 2020, nový členský průkaz a posílá ho poštou na udanou adresu. Členský příspěvek uhraďte nejlépe bankovním převodem na účet České slévárenské společnosti u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním symbolem je členské číslo v České slévárenské společnosti.

Výše členských příspěvků za kalendářní rok zůstává beze změn a činí:

Kč 100,-Individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce).
Kč 100,-Výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena Společnosti
Kč 200,-Výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR.
Kč 300,-Individuální zahraniční člen.