Foundry year-book

Slévárenskou ročenku (včetně vydání z minulých let) si můžete objednat na adrese:

Divadelní 6, P.O.Box 134
657 34 Brno

Případně telefonicky či emailem:

tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176
email: slevarenska@volny.cz | tajemnik@ceskaslevarenska.cz

Cena:

Ročenka je k dispozici za jednotnou cenu 300,- Kč (bez DPH). V případě zásilek do zahraničí se připočítává poštovné a balné 250,- Kč.


Obsah jednotlivých ročenek

Slévárenská ročenka® 2008

Slévárenská ročenka® 2008 obsahuje výpis z ČSN norem zaměřený na přehled následujících železných i neželezných slitin na odlitky:
1. Litiny s kuličkovým grafitem
2. Litiny s lupínkovým grafitem
3. Temperované litiny
4. Speciální litiny
5. Uhlíkové oceli
6. Nízkolegované a středně legované oceli
7. Vysokolegované oceli
8. Slitiny mědi – bronzy
9. Slitiny mědi – mosazi
10. Slitiny niklu a zinku
11. Slitiny hliníku

Slévárenská ročenka® 2009

Slévárenská ročenka® 2009 byla vydána u příležitosti konání Světového technického fóra, které pořádala Česká slévárenská společnost v Brně na základě pověření Světové slévárenské organizace. Ročenka byla zaměřena na představení oboru slévárenství v České republice zahraničním účastníkům Světového slévárenského fóra a byla proto vydána dvojjazyčně.

Slévárenská ročenka® 2010

Slévárenská ročenka® 2010 je zaměřena na přehled norem souvisejících s obchodní činností a technicko-dodacími podmínkami odlitků. Obsahuje seznam platných českých norem v oblasti slévárenství, normy pro předepisování a objednávání odlitků, stupně jakosti podle normy EN 1559, přehled označování litin a ocelí, úchylky tvarů a rozměrů, přídavky na obrábění, modely.

Slévárenská ročenka® 2011

Slévárenská ročenka® 2011 obsahuje výpis nedestruktivního zkoušení materiálů a skládá se z těchto kapitol:
– Zkoušení odlitků magnetickou práškovou metodou
– Hodnocení drsnosti povrchu vizuálně pomocí srovnávacích etalonů
– Zkoušení ultrazvukem
– Radiografické zkoušení
– Vizuální kontrola povrchových vad
– Kontrola kapilární metodou

Slévárenská ročenka® 2012

Slévárenská ročenka® 2012 je zaměřena na normy v oblasti slévárenství. Obsahuje seznam platných českých norem v oblasti zkoušení vlastností materiálu a zapadá tak do projektu ČSS vydat aktualizované výpisy z norem, které jsou nutné pro slévárenskou výrobu. V tomto vydání Slévárenské ročenky® je tak zpracována část destruktivního zkoušení slévárenských kovových materiálů, která mimo jiné seznamuje s metodikou zjišťování mechanických vlastností kovových materiálů a vyhodnocováním metalografických výbrusů litin.

Slévárenská ročenka® 2013

Slévárenská ročenka® 2013 je zaměřena na postupy zkoušení jednotných bentonitových směsí s následujícím obsahem:
– Technologické vlastnosti
Vlhkost směsi; Stanovení spěchovatelnosti (ČSN 72 1077 čl. 6a, 37, 38, 40, 41); Hmotnost zkušebního válečku a objemová hmotnost; Stanovení prodyšnosti směsi; Pevnost za syrova – vaznost, střih, štěp; Pevnost v tahu v zóně kondenzace vody
– Složení směsi
Obsah vyplavitelných látek; Obsah spalitelných látek; Stanovení obsahu lesklého (pyrolýzního) uhlíku LC; Obsah aktivního bentonitu; Sítový rozbor; Pravidelnost zrnitosti
– Potřebné vybavení a zásady údržby vybraných přístrojů
Přístroje a pomůcky potřebné k hodnocení surovin, formovacích a jádrových směsí; Hodnocení ostřiv; Hodnocení bentonitu a bentonitových směsí, pojiv a tvrdidel; Hodnocení bentonitu; Hodnocení bentonitové směsi; Zásady údržby vybraných přístrojů; Obecně; Laboratorní mísič; Pěchovadlo; Přístroj pro měření prodyšnosti; Přístroj pro měření pevnosti
– Tabulka doporučených hodnot jednotných bentonitových formovacích směsí

Slévárenská ročenka® 2014

Slévárenská ročenka® 2014 obsahuje technické informace v encyklopedickém formátu o litinách převzaté z německé publikace Taschenbuch der Gießerei-Praxis s laskavým svolením jejího vydavatele SCHIELE & SCHÖN GmbH. Je rozdělena do následujících kapitol:
– Základy metalurgie litin
– Litina s lupínkovým grafitem
– Litina s kuličkovým grafitem
– Austenitické litiny
– Otěruvzdorné litiny
– Speciální litiny
– Superslitiny

Slévárenská ročenka® 2015

Slévárenská ročenka® 2015 je věnována tavení slévárenských slitin s uvedením údajů, které mohou pomoci při diskuzích směřujících především k otázkám snižování nákladů na výrobu tekutého kovu. Jedná se o informace znovu převzaté z německé příručky Taschenbuch der Gießerei-Praxis s laskavým svolením jejího vydavatele SCHIELE & SCHÖN GmbH. Odborná část publikace je rozdělena do následujících kapitol:
– Spotřeba energie
– Odlévání a měření
– Vsázkování a zpracování
– Zbytková analýza
– Žárovzdorné materiály
– Tavení kovů

Slévárenská ročenka® 2016

Slévárenská ročenka® 2016 přináší informace z oblasti tlakového lití opět převzaté z německé publikace Taschenbuch der Gießerei-Praxis s laskavým svolením jejího vydavatele SCHIELE & SCHÖN GmbH. Zde je možné nalézt tabulkové hodnoty o vlastnostech slitin určených pro výrobu odlitků technologií tlakového lití, přehled o prakticky dosažitelných přesnostech touto technologií vyráběných odlitků, údajích potřebných pro konstrukci forem, technologických parametrech nutných pro tuto technologii, informace o předehřevu a chlazení forem a zásadách, které informují o podmínkách vyjímání odlitků z forem.

Slévárenská ročenka® 2017

Slévárenská ročenka® 2017 kromě tradičních rubrik České slévárenské společnosti, Světové slévárenské organizace WFO, Svazu sléváren ČR a Spolku přesného lití je zaměřena na slitiny hliníku a hořčíku na odlitky. Informace jsou opět převzaty z německé příručky Taschenbuch der Gießerei-Praxis s laskavým svolením jejího vydavatele SCHIELE & SCHÖN GmbH. Odborná část publikace je rozdělena do následujících kapitol:
– Slitiny hliníku na odlitky
Vlastnosti slévárenských slitin hliníku
Vliv slitinových prvků
Sklon ke vzniku trhlin
Zpracování taveniny
Struktura
Slitiny pro výrobu pístů
HIP – zpracování
– Slitiny hořčíku na odlitky
Hořčík, slitiny hořčíku a jejich použití
Fyzikální vlastnosti krystalické mřížky
Normy (výběr)
Binární diagramy
Přehled a mechanické vlastnosti tlakových slitin hořčíku (výběr)
Data o materiálu, slitiny hořčíku
Technologie výroby

English